CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Ostrzołek Grzegorz

Ostrzołek Grzegorz

Firma: Krakowski Holding Komunalny SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Ekonomista; ukończył studia na kierunkach: zarządzanie, rachunkowość i finanse, MBA.
Doświadczenie zawodowe: 20 lat pracy, głównie w sektorze finansowym, sektorze finansów publicznych i w kierowaniu przedsiębiorstwami komunalnymi.
Kierował strukturami regionalnymi banków (Kredyt Bank S.A, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.) Był Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji. W latach 2010-2013 prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.
W obecnej kadencji Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.odpowiedzialny za nadzór nad współpracą koropracyjną w ramach grupy kapitałowej. Pełni również funkcję Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ekonomicznych.
Uczestniczył w pracach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka z ramienia Unii Metropolii Polskich, Członek Grupy Roboczej ds. Ewaluacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Członek powołanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Komitetu Sterującego ds. opracowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, był także członkiem Zespołu-Komitetu Sterującego Europejskiego Mechanizmu Finansowego. Uczestniczy także w pracach Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Prowadzi wykłady z zakresu funduszy i finansów europejskich na Politechnice Krakowskiej.
Publikował artykuły naukowe z dziedziny finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, finansowania inwestycji samorządowych. Jest współautorem pracy zbiorowej Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu (PWE) pod red. prof. S. Owsiaka.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.