CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Mrówczyński Marek

Mrówczyński Marek

Firma: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Od 2002 roku - Prezes Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach.
1998 rok – absolwent, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydział Prawa i Administracji, specjalista w zakresie prawa finansowego, od 2006 rok – doktor nauk prawnych. Od ponad 10 lat związany z branżą gospodarki odpadami i energetyki. W tym okresie kierowana przez niego firma szeroko rozwinęła zakres prowadzonej działalności i osiągnęła wiele sukcesów, uzyskując stabilną pozycję na mapie gospodarki odpadami województwa śląskiego. Przychody i zyski spółki zwiększyły się w tym okresie ponad 10-krotnie. Realizacja szeregu inwestycji w zakresie gospodarki odpadami, energetyki i kogeneracji ze środków zewnętrznych, w szczególności NFOŚiGW, WFOŚiGW, a także unijnych. Największe osiągnięcie – budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów w Polsce – całkowita wartość Projektu wynosi 110 mln zł netto. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w wysokości 69 mln zł. 23 mln zł to preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, resztę stanowi wkład gmin wspólników oraz własny MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. w Tychach, które realizuje tę inwestycję. Spółka wdrożyła: system zarządzania jakością ISO 9001:2000, system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004, system zarządzania środowiskowego oparty o Krajowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS. Spółka uzyskała liczne nagrody i wyróżnienia w zakresie prowadzonej działalności, zarządzania, a także wdrażania ekologicznych rozwiązań.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.