CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Minkiewicz Tomasz

Firma: CMS

Stanowisko: Partner, Departament Energetyki

Tomasz Minkiewicz jest radcą prawnym i partnerem w Departamencie Energetyki w CMS. Kieruje Zespołem ds. Sektora Ropy i Gazu.
Główną specjalizacją Tomasza Minkiewicza jest obsługa prawna podmiotów polskich i zagranicznych z sektora ropy i gazu, a także paliwowego i petrochemicznego. Doradzał także podmiotom z sektora energetyki konwencjonalnej, przy projektach w zakresie budowy nowych mocy wytwórczych oraz w zakresie zagadnień regulacyjnych i kontraktowych (w tym umów sprzedaży energii, zakupu surowców do wytwarzania energii oraz umów EPC).
Doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora ropy i gazu obejmuje szeroko rozumiane kwestie regulacyjne (w tym koncesyjne, pozwoleniowe oraz środowiskowe), zagadnienia kontraktowe związane z tworzeniem i negocjowaniem umów o wspólnych przedsięwzięciach w zakresie poszukiwania ropy i gazu , a także inne kwestie związane z poszukiwaniem kopalin – w tym gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. W projektach tych świadczył usługi prawne związane z umowami o wiercenia i prace sejsmiczne, a także związane ze sprzedażą kopalin.
Tomasz Minkiewicz brał także udział w pracach legislacyjnych, m.in. przy tworzeniu przepisów o kosztach osieroconych, a także współpracował przy sporządzaniu opracowań dla Urzędu Regulacji Energetyki dotyczących możliwych rozwiązań w zakresie taryfikacji energii elektrycznej i cieplnej.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.