CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Meder Andrzej

Meder Andrzej

Firma: Kopex SA

Stanowisko: Członek Zarządu, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

W 1974 ukończył Politechnikę Śląską na wydziale Mechaniczno-Technologicznym ze specjalnością „Mechaniki stosowanej”. W 1983 roku, na tej samej uczelni, uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W późniejszych latach kończył m.in. podyplomowe studium „Eksploatacji lin stalowych” na AGH w Krakowie oraz studium menedżerskie w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Z górnictwem jest związany od 1985 roku, kiedy rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze-Bielszowice” jako pracownik dozoru energomechanicznego. W roku 1991, w tej samej kopalni, objął stanowisko Głównego Mechanika, a w 1995 awansował na Głównego Inżyniera Energomaszynowego. Trzy lata później został Dyrektorem Zespołu Energomechanicznego w Biurze Zarządu Rudzkiej Spółki Węglowej S.A., a następnie Dyrektorem Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. W latach 2009-2011 był Prezesem Zarządu Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. gdzie równocześnie pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego. W 2012 roku został członkiem Zarządu Kopex S.A. i jest nim do dziś.
Ponadto Andrzej Meder jest członkiem Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz członkiem Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
w Krakowie. W latach 2002-2007 był przewodniczącym Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.