CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Matusewicz Wojciech

Matusewicz Wojciech

Firma: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Stanowisko: prezes

Dr n. med. Wojciech Matusewicz – od 23 kwietnia 2008 szef Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (najpierw dyrektor, a po zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – od stycznia 2010 roku - Prezes AOTM, a od 1 stycznia 2015 roku Prezes AOTMiT). Urodzony w 1952 roku, Łodzianin – lekarz  II stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski  Akademii Medycznej w Łodzi, a w 1996 roku Menadżerskie Studium Podyplomowe z zakresu zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej.


Od 1977 roku do 2008 roku pracował na Akademii Medycznej w Łodzi (następnie na Uniwersytecie Medycznym). W 1991 roku utworzył jako dyr. placówki w ZOZ Dla Szkół Wyższych w Łodzi Zakład Farmakologii Klinicznej z oddziałem klinicznym. I pełnił też funkcję z-cy  ordynatora a następnie ordynatora oddziału klinicznego w tej placówce (1996-2001).


W latach 2002 -2008 był ordynatorem oddziału Wewnętrznego SZOZ Szpitala im E. Biernackiego w Pabianicach a potem z-ca dyr. ds. Opieki Zdrowotnej tej placówki.  W 2008 roku pracował także jako naczelnik Departamentu Gospodarki Lekami w centrali NFZ (przez 2 miesiące).


Ma ogromne doświadczenie kliniczne i dydaktyczne – od samego początku związany był z Akademią Medyczną – dziś Uniwersytetem Medycznym w Łodzi  jako starszy wykładowca pracował w Zakładach: Farmakologii Klinicznej oraz Higieny i Epidemiologii. Od 1999 roku jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie farmakologii klinicznej. W 2012 roku został powołany do Rady Naukowej Instytutu Leków i Komisji ds. Produktów Leczniczych URPL. Jest też członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków.


Dr n. med. W. Matusewicz jest autorem ponad 90 publikacji naukowych i 40 wystąpień zjazdowych i kongresowych z zakresu: chorób wewnętrznych, hematologii, farmakologii klinicznej, zdrowia publicznego; autorem 2 książek: „Farmakologia kliniczna. Aspekty epidemiologiczne, ekonomiczne, społeczne”, „Niezamierzone skutki stosowania leków”,  współautorem 5 książek  i 2 skryptów oraz wielu wystąpień . Jest też laureatem wielu nagród m.in. za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz w zakresie ochrony zdrowia.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.