CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Łój Roman

Łój Roman

Firma: Katowicki Holding Węglowy SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Lat 56, mgr inż. mechaniki. W 1982 roku ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, odbył też studia podyplomowe w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn przeróbczych oraz zarządzania w górnictwie. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. Z górnictwem związany od 1982 roku, a więc od ukończenia studiów. Pracował w kopalniach: Niwka-Modrzejów, Kleofas i Śląsk, a następnie w centrali Katowickiego Holdingu Węglowego, gdzie kolejno pełnił funkcje zastępcy dyrektora Biura Handlowo-Rynkowego, dyrektora zespołu, wiceprezesa zarządu ds. handlowo-rynkowych, dyrektora zespołu – głównego inżyniera ds. produkcji, przeróbki i jakości. Następnie pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Katowicki Węgiel, należącej do Katowickiej Grupy Kapitałowej.
Od 28 czerwca 2010 r. objął stanowisko wiceprezesa zarządu KHW SA ds. handlowo- rynkowych. 17 grudnia 2010 r. decyzją Rady Nadzorczej został prezesem spółki.
Zainteresowania: turystyka górska, literatura historyczna. Hobby: praca w ogrodzie.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.