CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Kaśnikowska Barbara

Kaśnikowska Barbara

Firma: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Barbara Kaśnikowska – od lutego 2013 roku Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK sp. z o.o., jednej z największych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przez lata pracowała dla administracji centralnej, koordynując programy Unii Europejskiej skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (MŚP). Była wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, inicjatorka powstania Krajowego Systemu Usług dla MŚP, tworzyła system wsparcia polskich przedsiębiorstw z tzw. środków przedakcesyjnych (Phare) a później z funduszy strukturalnych. Jako ekspert Komisji Europejskiej była zaangażowana w programy wspierające przedsiębiorczość i rozwój regionalny (Phare Partnership, Ecos-Ouverture). Agenda ONZ ds. rozwoju, UNDP, korzystała z jej doświadczenia przy ocenie działań wspierających biznes i kobiety w Bułgarii. Szkoliła administrację centralną i lokalną na Ukrainie, w Bułgarii i Kosowie. W 2008 roku przyjechała na Dolny Śląsk, aby kierować instytucją wspierająca dolnośląskie firmy a później największym departamentem Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnym za Regionalny Program Operacyjny (z budżetem 1,2 mld EUR). Prywatnie matka dwóch synów, trenerka Neurolingwistycznego Programowania i coach. Ostatnio zafascynowana filozofią uważności.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.