CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Herbst Irena

Herbst Irena

Firma: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP w latach 2002-2005

Stanowisko: Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP

Ekonomista. Obszar zainteresowań obejmuje finanse publiczne, PPP, mieszkalnictwo gospodarowanie nieruchomościami, ekonomię społeczną, wykorzystywanie funduszy europejskich.
Związana przez wiele lat z sektorem publicznym; pracowała jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2002-2005 (odpowiedzialna za rozwój regionalny i inżynierię finansową dla celów absorpcji środków unijnych), Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 1996-2002 (nadzorująca działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych programów rządowych), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1996 (odpowiedzialna za reformę finansowania budownictwa).
Autorka rządowych programów finansowania mieszkalnictwa(1992-2002) i wspierania przedsiębiorczości - „Kapitał dla Przedsiębiorczych” (2002) oraz ustaw : O niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego (1995), Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (2003), Funduszu Poręczeń Unijnych (2004) oraz Krajowym Funduszu Kapitałowym i Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (2005). Równocześnie autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych budownictwu mieszkaniowemu, partnerstwu publiczno-prywatnemu., finansowaniu podmiotów ekonomii społecznej.
Obecnie Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP(od 2008 r.), członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości( przy Ministrze Gospodarki), przewodnicząca grupy finansowej Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej( przy Ministrze Pracy i Spraw Społecznych), członek Zarządu Fundacji S. Batorego, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.