CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Gorczyca Stanisław

Gorczyca Stanisław

Firma: Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska

Stanowisko: Senator RP

Polski polityk, doktor nauk biologicznych, były samorządowiec, poseł na Sejm IV i V kadencji.
Od 2007 roku senator RP VII i VIII kadencji Senatu. Pełni funkcję Sekretarza Senatu.
Stanisław Gorczyca jest wiceprzewodniczącym Komisji Środowiska oraz członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej. Należy do Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. W Parlamencie przewodniczy Zespołowi do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich. Brał udział w pracach Zespołu Sterującego do spraw zapisu konstytucyjnego dotyczącego społecznej własności lasów Skarbu Państwa. Jest Przewodniczącym Rady Patronackiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Od 2005 roku zajmuje sie problematyką szeroko pojętego gospodarowania zasobami przyrodniczymi i ochrony klimatu. Jest autorem publikacji z zakresu ochrony przyrody, łowiectwa i leśnictwa. Z ramienia Senatu RP uczestniczy w konferencjach klimatycznych ONZ oraz światowych forach do spraw wody.
W 2008 roku Kongregacja Przemysłowo-Handlowa przyznała mu nagrodę Syzyfa Roku 2007 za wspieranie inicjatyw środowiska małych i średnich przedsiębiorstw. W 2012 roku otrzymał Kordelasa Leśnika Polskiego.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.