CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Gabryś Aleksander

Gabryś Aleksander

Firma: EY

Stanowisko: Starszy Menedżer, Dział Doradztwa Biznesowego

Aleksander jest członkiem Grupy Zarządzania Efektywnością EY od stycznia 2010 roku. Wcześniej pracował w Andersen Business Consulting oraz w Deloitte, świadcząc usługi doradcze dla podmiotów z sektora energetycznego.
Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz regulacyjnym dla wiodących przedsiębiorstw z sektora gazowniczego, energetyki odnawialnej oraz odpadów komunalnych. Ponadto, jest ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych UE.
Aleksander ukończył studia MBA na Manchester Business School w Wielkiej Brytanii. Jest też absolwentem SGH na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Stosunki Międzynarodowe (studia ukończone z oceną celującą) oraz posiada dyplom magistra w zakresie Psychologii i Pedagogiki.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.