CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Fic Janusz

Fic Janusz

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

W 1994r. uzyskał dyplom na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Od 17.05.2004r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Krośnieński Holding Komunalny jest m.in. podmiotem prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Południowo-Zachodnim województwa podkarpackiego, która obsługuje obszar zamieszkały przez ok. 380 tys. mieszkańców.
Równocześnie, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Remondis KROeko Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży komunalnej oraz dodatkowe kwalifikacje w zakresie wyceny nieruchomości, ubezpieczeń, negocjacji handlowych, psychologii zarządzania, a także certyfikat Ministerstwa Środowiska na pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer – MAO) oraz certyfikat Ministra Skarbu Państwa na pełnienie funkcji członka w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.