CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Derda Wojciech

Derda Wojciech

Firma: PKP CARGO SA

Stanowisko: Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Dynamiczny i kompetentny menadżer, który doświadczenia zdobywał w Ernst & Young i w strukturach Grupy PKP. Od początku swojej kariery zawodowej zajmował się szeroko rozumianymi procesami optymalizacyjnymi, ściśle połączonymi z finansowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw. Przez ponad 10 lat pracy przygotowywał i wdrażał procesy optymalizacji dla największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Odpowiadał za budowę systemów informacji zarządczej, modeli finansowych wspierających procesy decyzyjne i projektowanie nowych struktur organizacyjnych.
W 2012 roku przeszedł do PKP SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych i Kontrolingu. W ramach swoich obowiązków zrealizował z powodzeniem projekty zmiany struktury organizacyjnej, budowy Grupy Zakupowej PKP, którą następnie kierował oraz centralizację procesów kontrolingowych, finansowo–księgowych, kadrowych i windykacyjnych. Od grudnia 2013 roku pracował w PKP CARGO na stanowisku Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych. 24 kwietnia 2014 roku został wybrany w wyniku postępowania konkursowego przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.