CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Czynczyk Artur

Czynczyk Artur

Firma: Budimex SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, socjolog.
W latach 1993 - 1995 dyrektor ABB (Asea Brown Boveri) Management Development Center, skąd awansował na stanowisko dyrektora ds. personalnych w ABB Polska. W latach 1998 - 1999 był dyrektorem ds. personalnych odpowiedzialnym za zasoby w Europie Wschodniej i Rosji w Lucent Technologies Polska. W latach 1999 - 2002 dyrektor ds. personalnych w Elektrimie SA. Od 2004 do 2005 pełnił funkcję dyrektora ds. personalnych na Środkową i Wschodnią Europę w Honeywell. W latach 2005 - 2007 dyrektor ds. personalnych na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Honeywell Process Solutions z siedzibą w Brukseli. Od roku 2007 pełnił funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za zasoby ludzkie w centrali Honeywell Process Solutions w USA. W latach 2010 - 2011 był wiceprezesem odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami ludzkimi w Recall Corporation w USA. Od maja 2012 członek Zarządu i Dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami Budimeksu SA.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.