CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Czerniejewski Borys

Czerniejewski Borys

Firma: IPM Sp. z o.o.

Stanowisko: Ekspert, Fundacja Instytut Mikromakro, Prezes Zarządu

Konsultant w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, zastosowań informatyki w administracji publicznej (e-government), projektów europejskich, innowacyjności i transferu technologii oraz ewaluacji. Przygotowywał, negocjował, prowadził i nadzorował wiele projektów informatycznych o budżetach rzędu kilku milionów euro. Recenzował wnioski i ewaluował projekty oraz programy finansowane z krajowych i europejskich środków publicznych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1996-2000 Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych w Komitecie Badań Naukowych, a następnie w latach 2000-2007 Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Doradca Zarządu w Infovide S.A. (obecnie Infovide-Matrix S.A.), w latach 2006-2007 również Dyrektor Rozwoju Systemów Informatycznych w Instytucie Systemów Sterowania w Chorzowie (obecnie Instytut Technik Innowacyjnych EMAG). Współtwórca i Dyrektor Techniczny Instytutu Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach – pierwszego prywatnego centrum badawczo-rozwojowego w Polsce (2007-2008). Współzałożyciel one2tribe sp. z o.o. – firmy produkującej gry komputerowe i na urządzenia mobilne (2003) oraz IPM sp. z o.o. – firmy doradczej w zakresie zarządzania procesami innowacji w organizacjach (2008). Aktywny członek i rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współtwórca Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą. Ekspert Fundacji „Instytut Mikromakro”. Ewaluator projektów w Programach Ramowych Badań i Rozwoju UE (w Komisji Europejskiej), w programie Leonardo da Vinci, Funduszu Norweskim i w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Asesor projektów systemowych w 7. i 8. osi priorytetowej POIG.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.