CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Ciżkowicz Piotr

Ciżkowicz Piotr

Firma: PKP SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. W latach 2002-08 związany był z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie kierował Wydziałem Międzynarodowych Studiów Porównawczych Departamentu Zagranicznego NBP.
Pracował jako ekspert zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (2006 r.). W latach 2007-09 był wiceprezesem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W 2008 r. związał się z firmą doradczą Ernst & Young, gdzie pełnił funkcję m.in. dyrektora programu Sprawne Państwo i głównego ekonomisty.
Pracował też w Raiffeisen Banku (dzisiaj Raiffeisen Polbank) i Kredyt Banku (dzisiaj BZ WBK).

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.