CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Boni Michał

Boni Michał

Stanowisko: Poseł do Parlamentu Europejskiego

Urodził się w 1954 roku w Poznaniu, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat wykładał w Katedrze Kultury Polskiej. Zaangażowany w ruchu "Solidarności" od 1980 roku, od 1989 roku członek władz krajowych "Solidarności",
w 1990 - Przewodniczący Regionu "Mazowsze" Zarządu.
W 1991 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej, 1992/93 pełnił funkcję sekretarza stanu w tym ministerstwie, gdzie odpowiadał m.in. za politykę rynku pracy. Poseł na Sejm pierwszej kadencji. Od 1995 dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. Radny Centrum gminy miejskiej Warszawy w latach 1994-1996. Od 1996/97 dyrektor i członek Instytutu Spraw Publicznych. Od 1998 do 2001, główny doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do roku 2007, Enterprise Investors konsultant w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, a od 1994 Członek Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty dla oceny Narodowego Programu Rozwoju
i Programów Operacyjnych. Kluczowy ekspert współpracujący w kształtowaniu Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowego Planu Działań na lata 2007-2013. Do roku 2007, Lewiatan (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych) jako doradca. Od stycznia 2008 roku, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest jednym
z autorów "Solidarność pokoleń 50+" w całej, który został zaprojektowany, aby pomóc ludziom ponad 50 w powrocie na rynek pracy.

W 2009 roku powołany na urząd Ministra - członka Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od 2008 roku był Szefem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem zespół przeprowadził ocenę społeczno-gospodarczą kraju i uczestniczył w rozwoju strategicznych planów rządu. Wśród niektórych z najważniejszych dokumentów są: "Raport z polskiego kapitału intelektualnego", "Powrót. Nawigacja dla powracających.", "Wyzwania Polska 2030. Rozwój" oraz "Młodzież 2011".
Od 18.11.2011 zaprzysiężony na Ministra Cyfryzacji i Administracji.
Od 25.05.2014 jest Posłem do Parlamentu Europejskiego.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.