CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Bolesławski Michał

Firma: ING Bank Śląski SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Michał Bolesławski związany jest z bankowością od początku kariery zawodowej. Pracę w ING rozpoczął w 2000 roku. Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego nadzorującego obszar bankowości korporacyjnej. W tym czasie był odpowiedzialny za szereg strategicznych dla banku i Grupy ING projektów oraz wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań. Przyczynił się również do umocnienia pozycji rynkowej ING Banku w segmencie korporacyjnym. Michał Bolesławski jest przewodniczącym Rady Nadzorczej ING Commercial Finance Polska, ING Lease Polska oraz ING Usługi dla Biznesu, spółki oferującej m.in. internetową platformę handlową dla firm Aleo. Michał Bolesławski studiował na Harvard University and Kennedy School of Government, ESADE - Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.