CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Beim Michał

Beim Michał

Firma: PKP SA

Stanowisko: Członek Zarządu

Ekspert w dziedzinie komunikacji i transportu z dużym dorobkiem naukowym. Absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor Nauk o Ziemi. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 2009 ekspert Instytutu Sobieskiego specjalizujący się m.in. w przygotowywaniu opinii i ekspertyz na temat rozwoju transportu publicznego. Stypendysta w Instytucie Mobilności i Transportu Politechniki w Kaiserslautern, gdzie otrzymał Stypendium postdoktoranckie Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Podczas pracy naukowej w Niemczech zajmował się zagadnieniem kolei regionalnych i zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy (takt). Ma wieloletnie doświadczenie w działalności na rzecz zrównoważonego transportu. Dzięki pracy naukowej za granicą posiada szerokie kontakty międzynarodowe. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym pięciu książek, a także kilkudziesięciu artykułów na łamach prasy codziennej oraz branżowej.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.