CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Banasiak Andrzej

Banasiak Andrzej

Firma: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Stanowisko: Członek Zarządu

Andrzej Banasiak (ur.1957) absolwent Politechniki Łódzkiej), w 1986 r. obronił doktorat w zakresie teorii optymalizacji.
Z bankowością związany od roku 1991. Początkowo pracował w Łódzkim Banku Rozwoju. W latach 1994-2001 związany z LG Petro Bankiem jako dyrektor departamentu i dyrektor zarządzający, odpowiadał za wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. Był odpowiedzialny za utworzenie, a później kierowanie jednym z pierwszych w Polsce banków internetowych LGnet.
Od 2001 r. pracował w PKO BP jako kierownik projektu utworzenia banku hipotecznego oraz dyrektor Departamentu Rynku Mieszkaniowego. Pracował nad dokonaniem istotnej modernizacji oferty kredytów mieszkaniowych dla ludności oraz unowocześnianiem modelu dystrybucji produktów kredytowych banku.
W latach 2007-2008 zatrudniony w Grupie Fortis jako dyrektor departamentu odpowiedzialny za wdrożenie oferty kredytów mieszkaniowych.
W latach 2008-2009 ponownie pracował w PKO BP na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz, gdzie zajmował się unowocześnianiem oferty produktów depozytowych i optymalizacją polityki cenowej depozytów banku.
Od 2009 r. pracuje w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Do ważniejszych jego osiągnięć w Funduszu należy zaliczyć opracowanie modeli dla analizy ryzyk występujących w polskim sektorze bankowym oraz prowadzenie prac nad polityką inwestycyjną w procesie inwestowania środków pieniężnych w papiery wartościowe.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.