CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Kluza  Stanisław

Kluza Stanisław

Firma: Bank Ochrony Środowiska SA

Stanowisko: prezes zarządu

Doktor nauk ekonomicznych związany ze Szkołą Główną Handlową. Od  początku kariery zawodowej specjalizuje się w problematyce rynku finansowego, analizach makroekonomicznych oraz metodach ilościowych. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, a następnie Minister Finansów.

W latach 2006 – 2011 Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas światowego kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 r., sprawował nadzór nad polskim sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Odpowiadał za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, stabilność, bezpieczeństwo, przejrzystość oraz ochronę interesów jego uczestników. 


Od 2002 do 2006 r. związany z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, gdzie zajmował m.in. stanowiska Dyrektora Departamentu Analiz i Głównego Ekonomisty Banku.

W latach 90-tych pracował także w McKinsey & Company, wiodącej globalnej firmie doradztwa strategicznego oraz w polskim oddziale koncernu Unilever.


Od 1994 r. związany z Instytutem Statystyki i Demografii SGH. W 2001 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii ze specjalnością ekonometria, polityka pieniężna i statystyka. Jego praca doktorska została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

W latach 2012 – 2016 zajmował się problematyką rynków finansowych w gospodarczym gabinecie cieni przy Business Centre Club. Jest Przewodniczącym Zespołu Ekspertów przy Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.