CZYNNY UDZIAŁ W VI EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM ZAPOWIEDZIELI JUŻ:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż
Bliźniak Dariusz

Bliźniak Dariusz

Firma: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA, Polska

Stanowisko: Prezes Zarządu

Dariusz Bliźniak – prezes zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami z wykorzystaniem metodyki Prince 2 oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. Od 1995 roku jest członkiem organów korporacyjnych spółek prawa handlowego z obszaru energetyki i giełd towarowych oraz instytucji działających na rzecz rozwoju towarowego rynku giełdowego. Od 2008 r. do 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.
Współautor podręczników: Giełda Towarowa (1997 i 1998) oraz Towarowe rynki terminowe (1997), a także autor podręczników z zakresu zarządzania funduszami europejskimi.

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.