Europa przyszłości

wnp.pl (Adam Sofuł)
Fot. Fotolia

Wspólnota europejska znalazła się na zakręcie - wciąż zmaga się ze skutkami kryzysu, wyparował optymizm i zapanowała niepewność co do przyszłości, a politycy nie są gotowi na reformy - zgadzali się uczestnicy panelu "Europa przyszłości" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Mimo tych nie najlepszych nastrojów, zgoda panowała też co do jednego - Europa ma przyszłość!

Europa idzie do wyborów do Parlamentu Europejskiego w nienajlepszym humorze. Narastają nastroje eurosceptyczne, by nie powiedzieć antyeuropejskie i - zdaniem uczestników dyskusji - nie ma się co takiemu stanowi dziwić. Nie znaczy to jednak, że nie można i nie należy temu przeciwdziałać.

GALERIA (9 zdjęć)-Europa to też kwestia nastrojów i emocji. Kryzys wiele dodał do negatywnego myślenia o Europie - mówiła Danuta Huebner, eurodeputowana, przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Regionalnego. Jej zdaniem na to potęgowanie negatywnych nastrojów nakłada się jeszcze jedna słabość wspólnoty - nieumiejętność komunikacji.- Unia Europejska jest nieefektywna w kwestii komunikacji z ludźmi - powiedziała polska eurodeputowana, dodając, że jest to jeden z powodów pogorszenia nastrojów na kontynencie. - Można powiedzieć, ze pod tym względem Polska jest dziwnym krajem - zdecydowana większość jest bardzo zadowolona z 10 lat członkostwa - stwierdziła Danuta Huebner, chociaż przyznała, że to zadowolenie nie przekłada się na frekwencje wyborczą.Na rosnącą nieufność zwracali jednak uwagę inni uczestnicy dyskusji. - Niedocenianym problemem jest to, że są narastające wobec UE obawy we Francji, gdzie wspólnota postrzegana jest jako narzędzie globalizacji - mówił ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler.Także była premier Finlandii Mari Kiviniemi przyznawała, że pojawia się coraz więcej ugrupowań antyeuropejskich, podkreślała jednak, że wciąż stanowią one margines. - Finalndia jest bardzo proeuropejska - zapewniała Kiviniemi, przypominając o zaangażowaniu tego kraju w antykryzysowe poczynania UE. - Udało nam się sprawić, że strefa euro funkcjonuje coraz lepiej - powiedziała.To jednak nie oznacza, że skutki kryzysu zostały zażegnane - Unia Europejska przeżywa wciąż poważne problemy, które musi przezwyciężyć. - Chcemy reform strukturalnych powiększających konkurencyjność. Ważna jest również poprawa funkcjonowania jednolitego rynku i zachęcanie państw członkowskich do reform - stwierdziła była Premier Finlandii, dodając, że można już wskazać na pozytywne efekty takich działań. -Irlandia i Hiszpania pokazują, że można wychodzić z długów dzięki reformom - stwierdziła Mari Kiviniemi.O ile jednak dyskutanci zgadzali się co do konieczności zmian, zarówno w strukturze, jak i polityce UE, to więcej problemów nastręczała odpowiedź na pytanie: "Jak owe reformy miałyby wyglądać?"Niezaprzeczalną tendencją jest centralizacja UE - coraz więcej kompetencji przekazywanych jest na szczebel Komisji Europejskiej - i przesuwanie kręgów decyzyjnych do krajów strefy euro. Zdaniem Danuty Heubner, po najbliższych eurowyborach w Komisji Europejskiej będzie widać jeszcze silniejszy podział na kraje Eurolandu i pozostałe.Eurodeputowana twierdzi, że już w tej kadencji możemy mieć do czynienia z zaczątkami odrębnego budżetu dla strefy euro. - Ważne jest to, by w tym procesie brać pod uwagę państwa, które jeszcze nie przyjęły wspólnej waluty, ale które zgłaszają akcesję do strefy euro - powiedziała Danuta Huebner, dodając, że zapisy dotyczące budżetu strefy euro znajdą się zapewne w nowym traktacie, który - jej zdaniem - jest kwestią najbliższych kilku lat.Europa jednak do zmiany traktatu się nie pali. - Można próbować, ale trzeba przedstawić nowe mocne argumenty - mówił Pierre Bruhler. Ambasador Francji przypomniał, że to jego kraj był liderem starań o europejską konstytucje. - Byliśmy w forpoczcie pisania konstytucji, ale obywatele otworzyli nam oczy, kiedy odrzucili projekt w referendum - przypomniał Bruhler. Przyznał, że obowiązujący obecnie Traktat Lizboński nie jest idealny, ale wciąż daje europejskim politykom duże pole do działania. - Zapisy Traktatu Lizbońskiego nie zostały jeszcze w pełni wdrożone. Może zamiast rozpoczynać debatę nad nowym traktatem, najpierw należałoby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje obecny - stwierdził Pierre Buhler.Podobne wątpliwości były żywione co do drobniejszych reform, które miałyby usprawnić funkcjonowania europejskiej wspólnoty. Ze sceptycyzmem spotkała się propozycja zmniejszenia składu Komisji Europejskiej, by usprawnić funkcjonowania tego ciała - obecnie zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich 28 państw członkowskich.- Nie mamy nic przeciwko ograniczeniom administracji. Na Węgrzech mamy rząd składający się tylko z ośmiu ministrów i funkcjonuje on bardzo sprawnie. Moglibyśmy zaakceptować takie rozwiązanie, ale problemem jest to, jaką wówczas politykę będzie realizowała pomniejszona Komisja Europejska - mówił Zoltan Csefalvay, minister stanu w węgierskim ministerstwie gospodarki narodowej. - Unia Europejska będzie silna, jeżeli państwa członkowskie będą silne i z tego względu należałoby pozostawić Komisję Europejską w obecnym kształcie, aby każdy głos państwa członkowskiego był słyszalny - mówił Csefalvay.Z mało entuzjastycznym przyjęciem spotyka się również pomysł większej integracji gospodarek unijnych poprzez ujednolicenie podatków. - Problemem Europy jest konkurencyjność i rzeczywistość jest taka, że bez względu na wszystko konkurencyjność Europy będzie spadać - głównie ze względu na szybki wzrost gospodarczy Chin i krajów Ameryki Południowej. Ale jedna stawka podatkowa przy różnych strukturach gospodarczych nie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności - stwierdził Robin Barnett, ambasador brytyjski w Polsce.Przyznał jednak, ze zmiany w UE są pożądane. - Potrzebne są nam lepsze regulacje, bardziej skuteczne, takie które nie będą obciążeniem dla biznesu - stwierdził brytyjski ambasador.Z kolei Mari Kiviniemi sceptycznie odnosiła się do pomysłu utworzenia wspólnego dla Unii stanowiska ministra finansów. - To problem zdefiniowania zakresu jego kompetencji. Jeżeli taki minister funkcjonowałby w obecnych ramach traktatowych, to mogłoby to być do zaakceptowania. Ale nie jesteśmy za zmianą traktatów - stwierdziła była fińska premier.Wyzwania dla Europy na przyszłość? Poza reformami wzmacniającymi konkurencyjność gospodarek kontynentu to przede wszystkim negocjacje na temat traktatu o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. - W tej pokryzysowej sytuacji może to być silny stymulant do wzrost gospodarczego po obu stronach Atlantyku - stwierdziła Danuta Huebner.Dużo miejsca w dyskusji zajmowała większa integracja unijnej polityki, zwłaszcza w zakresie energetyki - w tym kontekście tematem wiodącym była niedawna propozycja polskiego premiera Donalda Tuska dotycząca stworzenia unii energetycznej. - Potrzebna jest współpraca polityczna w dziedzinie energetyki- mówił Pierre Buhler. - Padła propozycja ze strony premiera Tuska, prezydent Francoise Holland już ją poparł i będzie to wspólna inicjatywa polsko-francuska - dodał francuski ambasador.Za chwilę jednak wyraźnie dal do zrozumienia, że unia energetyczna nie może raczej oznaczać odstępstwa od dotychczasowej polityki klimatycznej UE. - Polska i Francja mają wyjątkowy obowiązek aby razem działać i realizować ambitny plan, aby zmusić kraje, które najwięcej emitują, do redukcji tej emisji - podkreślił Pierre Bruhler.Podobne zastrzeżenia miała Mari Kiviniemi. - W koncepcji premiera Tuska zawarto kilka dobrych propozycji, ale jest kilka nierozwiązanych kwestii - np. węgla. Nie możemy zastąpić gazu węglem, bo to prowadzi do wzrostu emisji - mówiła premier Finlandii. - Kolejne pytania rodzi pomysł wspólnych zakupów surowców energetycznych. Czy to oznacza, że wszystkie państwa europejskie miałyby kupować ropę od Norwegii? To chyba nie byłoby rozsądne rozwiązanie - mówiła Kivniemi.Jej zdaniem należałoby się przyjrzeć dotychczasowym rozwiązaniom wobec odnawialnych źródeł energii. - OZE będą odgrywały coraz większą rolę i tak powinno być. Nie ma odwrotu od OZE. Są natomiast bariery - systemy wsparcia i subsydiów dla OZE są różne w różnych krajach i nie są kompatybilne. Może powinniśmy wyeliminować takie systemy, które nie służą zwiększaniu udziału OZE w europejskim bilansie energetycznym - zastanawiała się premier Finlandii.Zoltan Csefalvay zwracał uwagę, ze kwestie energii są kluczowe dla konkurencyjności poszczególnych gospodarek. - Każdy kraj powinien mieć możliwość stworzenia własnego miksu energetycznego w zależności od swoich zasobów i potrzeb - mówił przedstawiciel węgierskiego rządu.- Polski rząd popełnił błąd przy przedstawianiu tej propozycji, nie trzeba było w jej centrum stawiać węgla, raczej wspomnieć o roli źródeł odnawialnych - przyznawał Janusz Reiter, przewodniczący rady Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador RP w Niemczech. Podkreślił jednak, że demonizowanie węgla jest słusznie przez Polskę krytykowane. Jego zdaniem jednak najważniejsza w owej propozycji nie jest rola węgla czy gazu łupkowego, tylko budowanie solidarności Europy w kwestiach energetycznych. Co do tego była pełna zgoda. - Wspólne działanie jest cenne - przyznała Mari Kiviniemi.- Unia energetyczna to pomysł na strukturalne wzmocnienie Europy wobec dostawców i trzeba to rozwiązać, niezależnie od kryzysu na Ukrainie - stwierdził Janusz Reiter. Jego zdaniem kluczowe będzie jednak stanowisko Niemiec wobec polskich propozycji. - Po raz pierwszy w relacjach polsko-niemieckich pojawia się naprawdę ważny temat. Tu już nie chodzi o poparcie dla Polski, w sytuacji, gdy to nic nie kosztuje - mówił były ambasador w Niemczech, zwracając przy okazji uwagę, że w kwestii spodziewanego stanowiska Niemiec jest w Polsce wiele nieporozumień - wielu obserwatorów uważa, że względy biznesowe zatriumfują nad politycznymi co osłabi reakcję na poczynania Rosji. - Biznes nie dyktuje niemieckiemu rządowi polityki zagranicznej, ale jest w tej polityce szanowany - powiedział Janusz Reiter. Podjęcie obecnej debaty będzie - jego zdaniem - testem dla polsko-niemieckiego partnerstwa, ale nie musi oznaczać zagrożenia dla wzajemnych relacji.Kontekst rosyjski i sprawa unii energetycznej wywołała też inny temat - zdolności obronnych kontynentu i związanych z tym problemów przemysłu obronnego. Pierre Buhler wskazywał na korzyści z rozbudowy własnego przemysłu obronnego, mimo że w krótkiej perspektywie wiąże się to ze znacznie wyższymi kosztami niż w przypadku zakupu gotowego uzbrojenia. - Mamy jednak własne technologie - przekonywał francuski ambasador. - W przypadku zakupu uzbrojenia są potem problemy z jego usprawnianiem, modernizacją, odsprzedażą. Pamiętajmy też że koszt nabycia to jedna trzecia kosztu użytkowania uzbrojenia podkreślał Pierre Buhler. Są i inne korzyści gospodarcze - te branże nie będą przemieszczane do Chin, więc miejsca pracy pozostaną w kraju.Chociaż w debacie nie przesądzano konkretnych rozwiązań na przyszłość dla Unii Europejskiej, to jednak pokazała ona w znacznym stopniu, w jakim kierunku zmierza Europa: głębszej integracji, jednak w większym stopniu dotyczącym strefy euro. Jakimi narzędziami wspólnota będzie te cele osiągać, pokażą najbliższe lata.

> POWRÓT DO KATALOGU

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.