Finansowanie dużych projektów inwestycyjnych

wnp.pl (Jolanta Miśków)
fot. Fotolia

Wchodzimy w okres dużego budżetowania unijnego dla Polski na lata 2014-2020, więc środki na inwestycje będą, ale niestety - nie na wszystkie. Potrzebne są zatem inne instrumenty finansowania. Jakie są dostępne i jak po nie sięgnąć?

- W ramach kończącej się perspektywy unijnej prowadzimy projekty za 6 miliardów złotych. Wśród nich największym jest projekt Pendolino za ok. 1,8 mld zł. Połowa tej kwoty pochodzi ze środków unijnych, natomiast druga połowa musi być sfinansowana z kredytu bądź środków własnych – mówi Paweł Hordyński, członek zarządu ds. finansowych PKP Intercity.

GALERIA (12 zdjęć)- Ponieważ spółka nie posiada takich środków własnych, aby udało nam się to sfinansować samodzielnie, korzystamy z kredytów. Nasze główne finansowanie pochodzi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – dodaje.Starania o kredyt nie w każdej branży należą jednak do zadań łatwych.– Reprezentuję przemysł wydobywczy, w którym specyfiką projektów inwestycyjnych jest m.in. odroczony efekt w czasie lub trudny do zarządzania profil ryzyka – mówi Robert Kozłowski, zastępca prezesa ds. ekonomicznych, Jastrzębskiej Spółki Węglowej.– Projekty są dobre, ale ze względu na poziom ryzyka i kapitałochłonność, wymagają dopasowania instrumentu finansowania. I to jest ciągle wyzwanie, bo profile ryzyka w branży wydobywczej są trudno akceptowalne przez instytucje finansowe – wyjaśnia.Również Josef Pospisil, szef grupy Energetyka i Transport na region Europa, Bliski Wschód, Afryka w Fitch Ratings podkreśla, że to właśnie profile ryzyka w głównej mierze decydują o tym, czy mamy do czynienia z bankowalnym projektem czy nie. Dlatego tak ważne jest, żeby na jak najwcześniejszym etapie tworzenia projektu, ustanowić matrycę ryzyka.- Chodzi o stworzenie bardzo szczegółowego dokumentu, który adresuje wszystkie możliwe ryzyka w danym projekcie i alokuje je między poszczególnymi stronami. Kwestia alokacji każdego ryzyka musi być zrobiona na samym początku i od tego zaczynajmy, a wszystkie kolejne etapy przyjdą znacznie łatwiej – mówi Mariusz Grendowicz, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych.Wraz z horyzontem projektu rośnie ryzyko błędu, w związku z tym do oceny takich projektów powinny być stosowane narzędzia, które dopuszczają istotną zmianę warunków.– Projektów jest dużo, ale tak naprawdę zastanawiam się nad ich jakością. Oczywiście dla nas infrastruktura jest bardzo ważna, ale nie możemy całe życie tylko budować dróg, autostrad i kolei. A kiedy popatrzymy na sektor badań naukowych, to nie ma w nim dużych, interesujących projektów – mówi Rafał Rybacki, szef dywizji ds. Polski Europejskiego Banku Inwestycyjnego.Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego potwierdza, że jest duża gotowość do finansowania, jest też dużo projektów, ale niektórym z nich brakuje albo środków, albo dobrych pomysłów. Tymczasem najważniejsze jest to, aby dopasować projekt do instrumentu finansowania, i odwrotnie.Alina Wołoszyn, dyrektor wykonawczy w KPMG w Polsce twierdzi, że są projekty strategiczne, które nigdy nie będą bankowalne.- Projekty strategiczne do celów społecznych, tj. dla bezpieczeństwa energetycznego, czy budowa drogi na odcinku x, gdzie wcale nie ma dużego ruchu, ale ta droga z jakichś powodów musi tam powstać, to są projekty, które nigdy nie spełnią tych kryteriów, które są wymagane przez banki. One nigdy nie będą ekonomicznie opłacalne – mówi.Rozwiązaniem może być wówczas partnerstwo publiczno-prywatne. W ostatniej dekadzie większość dróg i autostrad w Europie powstało właśnie w oparciu o ten model.- Jeżeli mamy autostradę zbudowaną w PPP, w modelu opłaty za dostępność, wtedy banki traktują je jako pozbawione ryzyka rynkowego element, bo jest ono ponoszone przez stronę publiczną. Wymagają zatem bardzo niewielkiego kapitału wkładowego – zwykle, w tego typu projektach jest on na poziomie 20-25 proc. I jest to jakaś alternatywa w pozyskiwaniu środków bankowych – mówi Grendowicz.Niedawno PIR ogłosił swój piąty projekt budowy dróg lokalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Są to drogi lokalne, bezpłatne. Czy to jednak oznacza, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego musi być zarządzającym tymi drogami? Absolutnie nie.- W przetargu, który został uruchomiony, jeden z pięciu podmiotów, które się zgłosiły, przejmie zarządzanie tymi drogami na 30 lat. Ponieważ będzie musiał je utrzymywać i nimi zarządzać przez tak długi czas, zbuduje je w takim standardzie, żeby po dwóch latach nie było w nich żadnych dziur. Oznacza to, że istnieje taki mechanizm, który przekłada strategiczne cele państwa na bankowalność takiego projektu – mówi Grendowicz.Innym problemem z którym borykają się twórcy projektów jest problem zdolności kredytowej.- Nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że w Polsce nie ma dobrych projektów, one są, problem polega na tym, że spółki, które chcą je realizować mają za małą bazę kapitałową i bardzo trudno im tę bazę zwiększyć – mówi Mariusz Machajewski, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych w grupie Lotos.- Główne spółki energetyczne, które funkcjonują w Polsce są spółkami skarbu państwa, więc trudniej jest im pozyskać środki własne, chociażby z emisji nowych akcji. U nas tę rolę spełnia PIR, który stał się dla nas quasi kapitałem własnym. Także możliwości jest wiele – mówi.Bardzo ważne jest również, aby na etapie tworzenia projektu przeanalizować jego wszystkie cele i funkcje, bo może się okazać, że nawet nie zdając sobie z tego sprawy, niektóre z nich w sposób naturalny znajdą dodatkowych sponsorów.- Często klienci popełniają błąd, że szukając źródeł finansowania, w pierwszej kolejności udają się do banków komercyjnych, podczas gdy ich projekt nie ma jeszcze ułożonej struktury kapitałowej. A to od niej powinni zacząć – mówi Alina Wołoszyn.– Najpierw od sponsora, później od podporządkowanych instrumentów, wspierających projekt, bo może się np. okazać, że niska emisyjność procesu technologicznego, pozwoli na umarzanie środków z różnych funduszy specjalizujących się w finansowaniu projektów o charakterze ochrony środowiska, a dopiero potem do banku. Podstawą jest zatem naprawdę dobra analiza celów i charakterystyki projektów – wyjaśnia.Eksperci zwracają uwagę, że nawet w przypadku projektów rynkowych bankowalnych, nierzadko inwestorzy mają trudności ze zdobyciem finansowania, bo źle się do tego zabierają i nie korzystają z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie.- To jest naprawdę bardzo pomocne, jeżeli u boku podmiotu, który tej wiedzy nie posiada, staje doświadczony doradca i od początku mu asystuje. Często z samorządami niestety jest tak, że idzie się do lokalnego doradcy, bo zna się go długie lata i ma się do niego zaufanie. Tymczasem on niekoniecznie musi się znać na finansowaniu projektów inwestycyjnych – mówi Grendowicz.Inną kwestią jest fakt, że to często zespół inżynierów prowadzi projekt inwestycyjny, tymczasem zdecydowanie lepiej, jeśli zajmuje się tym zespół finansowy.- To jest pierwsza rzecz, którą doradzamy klientowi – prowadzenie projektu powinno przejść w ręce zespołu finansowego. Zawsze powtarzamy – projekt jest, jeśli ma finansowanie, jeśli go nie ma – zostaje na papierze – podsumowuje Alina Wołoszyn.*Artykuł powstał na podstawie debaty „Finansowanie dużych projektów inwestycyjnych”, która odbyła się podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

> POWRÓT DO KATALOGU

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.